עפולה עיר

  • חניה
  • נוחיות
  • קפה

שטח מרכז הקניות:

שטח פנוי להשכרה:

חנות א' - 189 מ"ר
חנות ב' - 132 מ"ר

להשכרת שטחים:

050-2136203