מודיעין – הראל

שטח מרכז הקניות:

שטח פנוי להשכרה:

אין

להשכרת שטחים: